Historien

Ejendomsinspektørernes Fagforening blev grundlagt den 16. marts 1973. En række inspektører fra den almennyttige boligbranche (det hed det dengang) havde sat hinanden stævne. Da mødet var forbi, var fagforeningen en realitet, med navnet: Ejendoms- og Serviceinspektørernes Fagforening.

Fagforeningen blev i en årrække drevet som en fritidsledet fagforening. Det havde selvfølgelig sine arbejdsmæssige begrænsninger; men en stor hjælp var det da fagforeningen i 1984 fik sin første HK ansatte. Fra denne dag kunne medlemmerne altid komme i kontakt med fagforeningen. Serviceseringen over for medlemmerne blev derfor betydeligt forbedret.

En anden ting der satte yderligere skub i medlemstallet, i opadgående retning, var da Kvindelig Arbejderforbund, kaldet KAD en gang i firserne havde en gruppe medlemmer der var ved at komme i en organisatorisk klemme. denne gruppe havde titler som Oldfruer/Formænd. KAD ville ikke organisere medlemmer med arbejdsledende funktioner og gruppen manglede et forbund at stå i.

Daværende forbundsformand, Hans Jørgen Jensen, så en mulighed for at få denne gruppe inddraget i Dansk Funktionær Forbund. Da det lykkedes, blev gruppen af Oldfruer/Formænd placeret i Ejendomsinspektørernes Fagforening, som fagforeningen nu var kommet til at hedde. Medlemstallet blev med denne tilgang hævet til ca. 320.

Det faglige ståsted var stadig Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning, i daglig tale ESL.

På generalforsamlingen i 1997 blev der vedtaget en ny struktur. Fra denne dag blev der for første gang i fagforeningens historie, valgt en lønnet formand.

I årene frem til generalforsamlingen i 2004 blev der diskuteret meget i bestyrelsen om fagforeningen skulle finde en anden Landssammenslutning, som faglig ståsted. Den endelig beslutning blev taget på generalforsamlingen i oktober 2005. Her vedtog et klart flertal af de fremmødet, at vi skulle lade foreningens medlemmer overflytte til Funktionær- og Inspektørforeningen( F&I), som senere har skiftet navn til Faglig Puls. Overflytningen skete pr. 1. januar 2006.

Navnet på foreningen blev aftalt til: Ejendomsinspektørerne - Faglig Landsklub for Ledere. Det betyder, at foreningen har skiftet status til en Landsklub under Faglig Puls.