Formål

I samarbejde med Serviceforbundet samt Funktionær og Inspektørforeningen (F&I) er Landsklubbens mål at arbejde for de bedst mulige løn- og arbejdsforhold herunder:

 • Yde medlemmerne råd, vejledning og hjælp i alle spørgsmål der vedrører forholdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver.
 • Tage initiativ til oprettelse af overenskomster.
 • Være behjælpelig ved forhandling af lokalaftaler.
 • Være behjælpelig ved spørgsmål om sikkerhed og miljø.
 • Yde medlemmerne råd og støtte ved ansættelse og afskedigelse.
 • Yde medlemmerne råd og støtte med opstart af klubber på arbejdspladserne.
 • Yde medlemmerne råd og støtte ved valg af tillidsrepræsentanter.
 • Yde medlemmerne råd støtte ved alle spørgsmål i forbindelse med ledighed.
 • Yde medlemmerne råd og støtte i alle juridiske og sociale spørgsmål.
 • At være et forum for erfaringsudveksling.
 • At være medvirken til at udvikle ledere.
 • At medvirke til at danne netværker.
 • At afholde kurser og temadage. 

Formålsparagraf

Stk. 1.
Klubbens formål er sammen med Funktionær og Inspektørforeningens Landssammenslutning og
Dansk Funktionærforbund at organisere alle ledende medarbejdere inden for bolig- og
ejendomsadministration samt alle tilsynsfunktionærer indenfor rengøringsbranchen, for derigennem
at arbejde for de bedst mulige økonomiske, sociale og arbejdsmæssige vilkår.

Stk. 2.
At yde medlemmerne bistand og vejledning i deres daglige arbejdsforhold samt ved opståede
uoverensstemmelser og konflikter.

Stk. 3.
Være medlemmerne behjælpelig med at danne lokale netværk til fremme af fælles vidensopsamling
og kollegial vidensudveksling.

Stk. 4.
Afvikle medlemsmøder med faglig interesse og kulturelle tilbud.

Stk. 5.
Klubbens navn er "Ejendomsinspektørerne" - Faglig landsklub for ledere.