Overenskomsten 2023-2025 - endelig udgave

Endelig foreligger det endelige resultat af overenskomst for Inspektører mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver for medlemmer af BL - Danmarks Almene Boliger og Faglig Puls/ Serviceforbundet.

Klik her for at hende den komplette udgave af overenskomsten i PDF-format.

<-- Tilbage