Status på OK 2020-forhandlingerne

NOTE: Har du ikke modtaget nedenstående nyhedsbrev via e-mail, kan det være, fordi vi har en forkert mailadresse til dig. Kontakt Faglig Puls for at få rettet din mailadresse, e-mail fagligpuls@forbundet.dk eller telefon 70 15 44 80


Hermed en status på de igangværende overenskomstforhandlinger samt nyttige oplysninger angående feriedage i forbindelse med overgang til den nye ferieordning og reglerne om udbetaling af de indefrosne feriepenge.

Da der i forbindelse med de to ordninger er regler og tidsfrister, der skal overholdes, samt overvejelser der skal gøres med hensyn til udbetaling af de indefrosne feriepenge, opfordres I til at læse disse faktuelle oplysninger.

God læselyst!

På bestyrelsens vegne
Preben Sørensen
Formand for Landsklubben for Ejendomsinspektører

 

Overenskomstforhandlinger 2020

FAGLIG PULS - INSPEKTØR
- en status på overenskomstforhandlingerne 2020

Som meddelt i senest udsendte nyhedsbrev havde vi en forventning om, at de sidste udeståender kunne falde på plads og overenskomsten underskrives medio juli måned.

Men på forhandlingsmødet 1. juli fremførte modparten et nyt ultimativt krav, vi ikke kunne sige ja til.

Herefter meddelte modpartens forhandlere, at de ikke kunne fortsætte forhandlingerne, før vores afvisning var drøftet i baglandet - det vil sige BL, da de ikke havde mandat til at gå videre i forhandlingerne uden vores accept af det fremførte.

Der blev efterfølgende indkaldt til nyt forhandlingsmøde den 2. september.

Med de nu fremførte synspunkter/holdninger fra modparten i forbindelse med fortsatte forhandlinger for området, må vi nok forvente en yderligere udskydelse, inden der forhåbentlig kan indgås en aftale for perioden 2020-2023.

 

Ansvarshavende for nyheder fra Serviceforbundet: Susanne Fasting, Kommunikationschef

 
Mister jeg min ferie, hvis jeg ikke har nået at holde alle dage?

1. september kommer du til at mærke den nye ferielov. Vi overgår til samtidighedsferie. Men hvad så med ferie, jeg ikke har nået at holde?

Tjek her om du mister ferie

 


Sådan får du de indefrosne feriepenge

Har du optjent feriepenge fra 1. september 2019 til 31. marts 2020, kan du fra oktober søge om at få 3 ugers feriepenge udbetalt. 

Få feriepenge udbetalt. Læs her hvordan.