Status for overenskomstforhandlingerne

I dette nyhedsbrev kan du læse om det, man troede ikke var muligt. Dato for behandling af sager angående dækningsområdet er nu på plads, godt nok med noget af en tidshorisont.

Yderligere er der gennemgang og forhåbentlig afslutning på udredning af mellemværende angående indefrosne ferietillæg. Undersøg, om du har fået alt udbetalt.

Endelig en artikel angående mobning på arbejdspladsen – reaktionen er ofte: Det har vi hørt nok om. MEN læs den, og overvej din egen adfærd som leder. Det er ikke helt uinteressant i denne sammenhæng.

God læselyst!Dækningsområde

Inspektørerne

Siden det senest udsendte nyhedsbrev i marts er der afholdt adskillige forhandlingsmøder i henhold til procedure for sagsbehandling. Dette så alle formaliteter er overholdt fra vor side.

Det er et meget tungt system, og når klageskriftet endelig er sendt til Voldgiftsretten, kommer næsten det største problem, hvilket er fastsættelse af dato for sagsbehandling.

En meget positiv ting er, at Voldgiftsretten nu har berammet fire klagesager, hvoraf to behandles til september og to til januar. Samlet omhandler disse sager ca. 60 inspektørstillinger.

Når de første afgørelser foreligger, tages forholdet op til drøftelse i Forbundet, men indtil det sker, følges den lagte strategi, så pt. er yderligere fire klageskrifter under udarbejdelse for fremsendelse til Voldgiften.

Grundet sagens omfang, kompleksitet og eventuel afledt effekt til andre overenskomster, har Forbundet stillet ekstern advokat til rådighed for arbejdsgruppen.

Indefrosne ferietillæg
I forbindelse med overgang til ny ferielov skulle ferietillæg optjent 2019/2020 indefryses. Dansk Erhvervs (DE) tolkning af dette var, at intet af det optjente ferietillæg skulle udbetales.

Denne tolkning udsendte DE til samtlige Almene Boligselskaber og hovedparten af selskaberne fulgte vejledningen.

Som tidligere oplyst er DEs tolkning blevet underkendt af Voldgiftsretten i juni 2021, således at selskaberne, der har fulgt DEs vejledning, skal udbetale forskellen mellem ferielovens sats på 1% og den faktisk optjente procentsats minimum 3% jævnfør overenskomsten.

Afviklingen kan ske i følgende to rater

  • Optjent september-december 2019 udbetales senest 30. april 2021
  • Optjent januar-august 2020 udbetales senest 30. april 2022.

Ovennævnte har intet at gøre med det indefrosne ferietillæg, som Folketinget besluttede, at man kunne søge om at få udbetalt.

Er du usikker på, om du har modtaget det beskrevne ferietillæg, så gør følgende:

  • Find lønsedlerne for april 2021 og april 2022, og se om du har fået udbetalt ekstraordinært ferietillæg.
  • Det ordinære ferietillæg udbetales i maj. Er der ikke ferietillæg som beskrevet, og har du ikke fået beløbet udbetalt tidligere, har du penge til gode og bør/skal reagere, da du juridisk selv er ansvarlig for at kontrollere din lønopgørelse.

Kun ansatte, der var tilknyttet arbejdssteder i perioden september 2019 til august 2020 og fortsat er ansat, er omfattet af ovenstående.

Er du i tvivl, eller har du spørgsmål, så kontakt fagforeningen. Kontakt kan ske til pslund13@outlook.dk samt telefon 44 97 93 15 eller via Faglig Puls telefon 70 15 44 80.

Med venlig hilsen
pbv

Preben Sørensen
Formand for inspektørerne


Er der mobning på din arbejdsplads?

Mobning på arbejdspladsen fører til et utrygt miljø, ineffektivitet og i værste fald et øget sygefravær. Ledelsen bærer en stor del af ansvaret, men som kollega er det også nødvendigt at gribe ind, forklarer Eva Gemzøe Mikkelsen, der er mobningsforsker og lektor ved SDU.

Læs mere


Ansvarshavende for nyheder fra Serviceforbundet:
Susanne Fasting, Kommunikationschef