Overenskomst: Gennembrud i drøftelserne

Der er endelig sket et gennembrud i drøftelserne angående overenskomstens dækningsområde, hvilket du kan læse i dette nyhedsbrev.

Yderligere informeres om regler/krav om vaccination, hvilket er til egen information, men kan også anvendes i forbindelse med stillingtagen i forhold til medarbejdere.

Med venlig hilsen
Preben Sørensen
Formand for Landsklubben for Ejendomsinspektører


En masse spørgsmålstegn

Får I snart den overenskomst på plads?

Faglig Puls - Inspektør

Der er formentlig mange medlemmer, som stiller sig spørgsmålet: HVORNÅR sker der noget med vores overenskomstforhandlinger, der må da snart foreligge en afklaring.

Den altafgørende uoverensstemmelse, som der tidligere er informeret om, vedrører overenskomstens berettigelse samt dennes dækningsområde.

Denne problematik er behandlet gennem de seneste måneder og har også i en periode været skrinlagt grundet diverse Corona-restriktioner.

Der er nu opnået enighed om formulering/forståelse af dækningsområdet. Da dette efter vores mening er altafgørende for eventuel senere sagsbehandling, er formuleringen drøftet med Forbundsledelsen og Faglig Afdeling samt været sendt til vurdering hos Forbundets advokat og FHs (tidligere LO) chefadvokat i faglig afdeling.

Alle har nikket ja til formuleringen, hvorfor der nu er enighed om overenskomstens §1. Derfor genoptages forhandlingerne snarest og endelig aftale forventes at foreligge i løbet af februar/marts.

Bestyrelsen
Vaccinestik gives

Må min arbejdsgiver kræve, at jeg bliver vaccineret mod Covid-19?

Det er frivilligt for danskerne, om de vil sige ja til vaccinen, men kan din arbejdsgiver forlange, at du bliver vaccineret?

Du får ekspertens svar her.


Ansvarshavende for nyheder fra Serviceforbundet:
Susanne Fasting, Kommunikationschef