Nu føres der faglige sager om lønregulering

Sagen om, at inspektørerne skulle være skrevet ud af overenskomsten, fortsætter.

I dette nyhedsbrev kan du få information om drøftelserne i forbindelse med manglende lønregulering, hvor der nu føres faglige sager. Da vi nu går ind i ferieperioden, må vi nok erkende, at der tidligst sker forhandling til august/september, hvor det er Dansk Erhverv og Forbundet, der skal behandle forholdet. Kan der ikke opnås enighed, bliver det en sag for FH (LO) og Dansk Arbejdsgiverforening.

Yderligere kan du læse artiklen om stress og udbrændthed, hvilket flere medlemmer giver udtryk for at være ”ramt” af. Læs artiklen og får større indsigt.
Nyhedsbrevet udkommer ikke i juli, men der sker opsamling til august.

Alle ønskes en god sommerferie.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
OVERENSKOMSTEN – VIGTIGT version 4, Sidste nyt om overenskomstsituationen

Inspektørerne

Vi har nu gennem flere måneder fået informationer om, at nogle arbejdsgivere tilkendegiver, ”at gruppen af inspektører er skrevet ud af overenskomsten og derfor ikke lønreguleres jævnfør overenskomsten”.
Der henvises til, at det er Dansk Erhverv (DE), der oplyser dette.

Når vi så meddeler: ”inspektørerne er ikke skrevet ud af overenskomsten, og derfor skal der selvfølgelig ske en lønregulering”, repliceres der, JAMEN, det siger Dansk Erhverv. Men kan det nu være rigtigt, at DE har oplyst dette. Det fremgår ikke af de skrivelser, der os bekendt er tilsendt boligselskaberne.

For at få afklaret problematikken er der nu igen-igen holdt møde med DE for drøftelse af forholdet. DE oplyste igen, at de ikke har tilkendegivet, at inspektørerne er skrevet ud af overenskomsten, og arbejdsgiver kan ikke kollektivt meddele en gruppe, at de ikke er omfattet af overenskomsten.

DE er enige med fagforeningen: hvis arbejdsgiver mener, at en medarbejder ikke er omfattet af overenskomsten, skal dette ske på baggrund af en samlet vurdering af den enkelte medarbejders ansættelsesforhold, og der skal udarbejdes en ny ansættelseskontrakt.

Man kan ej heller, som nogle har fået oplyst, fremdrage et emne: I har ledelse af funktionærer og derfor er i ikke omfattet af overenskomsten. Det skal bero på en samlet vurdering for den enkelte.

Vores vurdering er følgende. Som udgangspunkt er alle, der tidligere var omfattet af overenskomsten, fortsat omfattet af den nye overenskomst. Mener arbejdsgiver, at en inspektør ikke er omfattet, og der er foretaget en samlet vurdering, skal den pågældende falde ind under forståelsesdokumentet, hvor der er 3 væsentlige punkter:

Den enkelte skal:

  • Indtage en ledende stilling (hvilket ikke svarer til en lederstilling)
  • Hvis dispositionsret i udstrakt grad forpligter firmaet (her er det vigtigt at vide om man er ansat i boligafdelingen, boligselskabet eller administrationsselskabet)
  • Hvis hverv har en særlig fortrolig karakter

Efter vores vurdering vil det være de færreste inspektører, der er omfattet af ovenstående, om overhovedet nogle.

Der er anlagt 4 faglige sager over for selskaber, der ikke har foretaget lønregulering. Vi har pt. ikke kendskab til medlemmer, der har fået forelagt ny ansættelseskontrakt.

Det er nu, hælen skal sættes ned, om 1½ år er det for sent.

 


Se tegnene på, at du kan være udbrændt

Har du svært ved at engagere dig og præstere på jobbet? Er du blevet træt og udmattet i forhold til tidligere? Så kan det være tegn på, at du er udbrændt. 

Se de typiske faresignaler


Ansvarshavende for nyheder fra Serviceforbundet:
Susanne Fasting, Kommunikationschef