Må din arbejdsgiver forlange Coronatest?

Julemanden ønsker glædelig jul og godt nytår

Der er nu udsendt 5 nyhedsbreve i samarbejde med Serviceforbundets kommunikationsafdeling, og i første nyhedsbrev skrev vi, at der skulle foretages en evaluering af projektet efter cirka et halvt år.

Vi kan registrere, at mange medlemmer åbner nyhedsbrevet, og vi vurderer, at vores informationer kommer hurtigere ud til jer end tidligere, hvor vi selv stod for hele arbejdet. Derfor har bestyrelsen besluttet at fortsætte dette konstruktive samarbejde - forhåbentlig til glæde for samtlige medlemmer.

I dette nyhedsbrev er der nyt om overenskomstforhandlingerne samt forholdene omkring Kompetencefonden; som alle opfordres til at anvende ved selvvalgt uddannelse - et SUPER tilbud.

Yderligere - i denne Corona-tid - information om ny regel med hensyn til krav om testning.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Landsklubben for Ejendomsinspektører


Overenskomst
Faglig Puls - Inspektør

Hvad sker der med vores overenskomstforhandlinger; JA, vi må nok sige at situationen har været og fortsat er noget tumultarisk på dette område.

Som tidligere oplyst har modparten Dansk Erhverv/BL fremført et ultimativt krav som vi på ingen måde kunne acceptere. Derfor sluttede mødet i oktober uden aftale om fortsættelse af forhandlingerne.

Efterfølgende har der i november måned været afholdt møder med BLs direktør samt Dansk Erhvervs underdirektør for drøftelse af dette ultimative krav angående formulering samt forståelse af overenskomstens § 1 Dækningsområde.

Med udgangspunkt i disse drøftelser udarbejdede vi forslag til tolkning samt formulering af dækningsområdet, hvilket blev forelagt Dansk Erhverv ultimo november.

Dansk Erhverv har primo december fremsendt tilkendegivelse på vort oplæg, hvilket åbner op for en konstruktiv dialog, herunder udarbejdelse af et forståelsesdokument med hensyn til modpartens ønske i forhold til overenskomstens hovedelement; dækningsområdet.

Vi forventer at kunne afklare problematikken i løbet af indeværende måned, således overenskomstforhandlingerne kan genoptages januar 2021.


Kompetencefonden
Faglig Puls - Inspektør

Medio 2020 kastede BL håndklædet i ringen og overlod, uden forudgående drøftelse med Fondsbestyrelsen, administrationen af Fonden til Dansk Erhverv, der på sigt ikke ønskede at varetage opgaven som en permanent opgave, men påtog sig denne i en overgangsperiode.

Dette har det seneste halve år medført en noget administrativ omtumlet situation med hensyn til den løbende drift samt opgaven med at finde en ny administrator, hvilket har været mere kompliceret end forventet.

Yderligere har opgaven været at bringe det økonomiske forhold på plads, da BL havde undladt at opkræve medlemsbidrag for 2020.

Forholdet er nu afklaret med hensyn til opkrævning for 2020 samt Dansk Erhvervs opgave i forhold til regnskabsaflæggelse for indeværende år.

Fra og med 2021 forestår Serviceforbundet administrationen af Kompetencefonden, og der arbejdes intenst på at alle formaliteter, søgningsprocesser mv. er på plads inden for de første 2 måneder af det kommende år.


Nu kan din arbejdsgiver forlange en Corona-test

En ny lov giver din arbejdsgiver mulighed for at kræve, at du bliver testet for Corona, og at du oplyser din arbejdsgiver om resultatet af testen.

Her får du reglerne.


Ansvarshavende for nyheder fra Serviceforbundet:
Susanne Fasting, Kommunikationschef