Kompetencefonden og Inspektørafdeling

NOTE: Har du ikke modtaget nedenstående nyhedsbrev via e-mail, kan det være, fordi vi har en forkert mailadresse til dig. Kontakt Faglig Puls for at få rettet din mailadresse, e-mail fagligpuls@forbundet.dk eller telefon 70 15 44 80


Vi har nu udsendt 5 nyhedsbreve i samarbejde med Forbundet og tager nu det næste skridt i ”udviklingen” af nyhedsbrevet således, at dette fremover er tilgængeligt via Inspektørernes hjemmeside og her vil udsendelserne være arkiveret.

I denne udsendelse orienteres kort om kompetencefonden og status for oprettelse af Inspektørafdeling under Faglig Puls.

Overgangsordningen til ny ferielov er nu afsluttet og du kan læse om din ”nye” lønseddel. Læs artiklen og tjek din lønseddel for september.
Yderligere kan du orientere dig om, hvorledes forholdet er i forbindelse med de indefrosne feriepenge.

Rigtig god læselyst.

Hilsen Bestyrelsen
Landsklubben for Ejendomsinspektører


Kompetencefonden

Kompetencefonden
- Faglig Puls - Inspektør

Ved overenskomstforhandlingerne 2017 – 2020 krævede BL at administrere fonden, men har nu frasagt sig denne administrationsopgave og overladt opgaven til Dansk Erhverv.

Dette er en midlertidig ordning hvorfor ansøgningsproceduren i en overgangs fase er noget problematisk.

Der skal søges via vores hjemmeside, hvorefter man linkes til BL, her skal man ”trykke” ansøgning hvorefter man overføres til Dansk Erhvervs ansøgningsformular.

Ny administrator forventes at være aftalt inden året udgang.

Ansøg her.


Inspektørafdelingen under Faglig Puls
- Faglig Puls - Inspektør

Status er at ”klubben” fra 01.01.2020 har fungeret administrativt og økonomisk som en afdeling under Faglig Puls, hvilket betyder, at faglige sager som udgangspunkt behandles i afdelingen og efterfølgende behandles i samarbejde med Faglig Puls og i sidste instans af Forbundet.

Vi har egen økonomi med et fælles administrationscenter via den nye Landssammenslutning ”Faglig Puls”, det vil sige alle henvendelser ender i Inspektørgruppen for behandling. Denne arbejdsstruktur har i den forløbne periode fungeret upåklageligt.

Det sidste udestående i forbindelse med oprettelse af egen afdeling er udarbejdelse af vedtægter for den nye Landssammenslutning.

Ny ferielov: Din lønseddel ændrer sig

1. september trådte den nye ferielov i kraft. Det betyder, at nogle af rubrikkerne på din lønseddel for september-lønnen ser anderledes ud end før.

Her får du en oversigt over ændringerne


Pengesække

Skal jeg hæve mine indefrosne feriepenge eller lade dem stå
I oktober får du mulighed for at hæve 3 ugers indefrosne feriepenge. Men er det en god idé for dig at hæve dem? Eller er det bedre at lade dem stå til pensionsalderen?

Her får du fordele og ulemper


Barn, der har slået sin mund

Har du forsikret dine børn, hvis ulykken er ude?
Leg i skolegården. Og bang, så går det galt, og dit barn kommer til skade. Måske en tandskade, som viser sig flere år senere. Dækker din forsikring, eller bør du have en børneulykkesforsikring?

Læs om Børneulykkesforsikringen


Ansvarshavende for nyheder fra Serviceforbundet:
Susanne Fasting, Kommunikationschef

Logobar