Har du fået reguleret din løn?

Her får du en ny orientering om overenskomsten.

Senest skrev vi at ”Vi er vidende om, at der florerer vurdering af, at inspektører er udskrevet af den nye overenskomst” og ”Derfor udsendes der snarest en redegørelse for denne problematik som en særlig skrivelse til samtlige medlemmer”.

I dette nyhedsbrev kan du læse, hvad der efterfølgende er sket på området, samt hvilke forholdsregler tillidsrepræsentanter og enkeltmedlemmer bør foretage i denne for vort område usædvanlige situation.

Med venlig hilsen
pbv

Preben Sørensen
Formand for Landsklubben for Ejendomsinspektører
OVERENSKOMSTEN – VIGTIGT version 2

Inspektørerne

Efter udsendelse af det ekstraordinære Nyhedsbrev, angående overenskomsten, modtog vi flere henvendelser fra tillidsrepræsentanter og enkelmedlemmer, der oplyste at de fra boligorganisationen havde fået oplyst, at de som inspektører ikke var omfattet af overenskomsten og nogle bla derfor ikke ville blive efterreguleret fra 01.04.2020.

På denne baggrund anmodede vi Dansk Erhverv (DE) om møde for drøftelse af problematikken. På mødet tilkendegav DE at de på ingen måde havde kendskab til, at det beskrevne skulle være sket og at de ingen andel havde i dette, såfremt det fremførte var korrekt beskrevet.

DE medgav; at selvfølgelig kan arbejdsgiver ikke bare meddele at ansatte fremover ikke er omfattet af overenskomsten. Der skal fremsendes en skriftlig begrundelse til hver enkelt inspektør, hvor der redegøres for vurderingen.

Ovenstående vil af DE blive præciseret over for samtlige boligorganisationer.

Dette er ikke noget nyt, den mulighed har været gældende i mange år og vi undres at det sker nu og på denne måde.

Situationen er nu følgende:

Der er tillidsrepræsentanter og medlemmer der er inviteret/indkaldt til møde for drøftelse af situationen og selvfølgelig bør man deltage MEN møderne kan udelukkende være for orientering da forholdet ikke kan forhandles. Som skrevet er det arbejdsgiver der skriftlig skal reagere og begrunde hvorfor de mener/vurderer at den enkelte medarbejder ikke er omfattet af overenskomsten Først herefter kan forholdet behandles fagretsligt.

DERFOR kontakt tillidsrepræsentanten/fagforeningen straks du måtte modtage omtalte skrivelse.

Senest med lønnen for april skal der ske efterregulering af lønnen med 513,00 pr mdr med virkning fra 01.04.2020 samt regulering af fritvalgsordningen med 1% fra 3-4%. Yderligere skal der foretages regulering fra 01.04.2021 af lønnen og fritvalgsordningen, hvor der kan foretages nyt valg.

Er ovenstående ikke tilfældet bør du rette henvendelse til fagforeningen eller i første omgang tillidsrepræsentanten/lønkontoret. HUSK du er altid selv pligtig til at kontrollere din løn.

Når overenskomsten er tilgængelig på vor hjemmeside, sender vi besked til alle.

 


Ansvarshavende for nyheder fra Serviceforbundet:
Susanne Fasting, Kommunikationschef