Indkaldelse til generalforsamling 2018 med vedhæftede bilag

Til samtlige medlemmerne

Indkaldelse til generalforsamling i Ejendomsinspektørernes faglige landsklub for ledere.

Fredag den 16. marts 2018 kl. 17.00 -19.00

Afholdes på Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle

Dagsordenen for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden og dagsorden

3. Bestyrelsens beretning

4. Indkomne forslag

5. Økonomi
a. Godkendelse af årsregnskab for år 2017
b. Godkendelse af budgettet for år 2019

6. Valg
    6.1. To Bestyrelsesmedlemmer for 2 år, på valg er
        a. Peter Leth-Nissen
        b. Rene Kristoffersen
    6.2. To Bestyrelsessuppleanter for 1 år, på valg er
        a. Klaus Bonde
        b. Leif-Bo Dalgaard
    6.3. En Bilagskontrollant for 2. år
        a. Vakant
    6.4. To Bilagskontrollantsuppleanter for 1. år
        a. Carsten R. Larsen er på valg
        b. Søren Lillevang er på valg  

7. Eventuelt


Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Jfr vedtægterne; Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden pslund13@outlook.dk senest 14. dage før generalforsamlingens afholdelse.
Indkomne forslag lægges på vor hjemmeside inspektoerene.dk senest 8 dage før generalforsamlingen


PS. Deltagere til generalforsamlingen har mulighed for overnatning inkl. middag mellem fredag til lørdag, tilmelding skal ske til Faglig Puls via tilmeldingsblanketten i programmet hvor også tidsfristen fremgår.

<-- Tilbage