Benyt kompetencefonden

For at forblive attraktiv på arbejdsmarkedet, er det vigtigt at holde sig ajour i forhold til sin uddannelse og jobfunktion.

Et fortsat konkurrencedygtigt dansk arbejdsmarked med høj kvalitet og fleksibilitet, stiller store krav til medarbejdernes kompetencer.

Du kan også læse mere om Kompetencefonden og se, hvordan du søger om efteruddannelse via Serviceforbundets hjemmeside. Serviceforbundet administrerer Kompetencefonden og besvarer alle henvendelser herom.

Udover nedenstående lille udpluk af efteruddannelsesmuligheder, har du mulighed for at søge yderligere kurser på Uddannelsesguidens Voksen- og Efteruddannelse, eller ved at henvende dig til Serviceforbundet.

43559 Ledelse og samarbejde
43560 Kommunikation som ledelsesværktøj
43561 Konflikthåndtering som ledelsesværktøj
43563 Medarbejderinvolvering i ledelse
43576 Anvendelse af situationsbestemt ledelse

Arbejdsmarkedsuddannelser er korterevarende uddannelser, som har til formål at imødekomme ufaglærte og faglærtes nye eller udækkede behov for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Arbejdsmarkedsuddannelser giver landsdækkende kompetence, kan indgå i uddannelsesstrukturer og give merit til grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.

Alle kan deltage i arbejdsmarkedsuddannelser, under forudsætning af personen er bosat eller arbejder i Danmark og behersker det danske sprog.

Det koster ikke noget at deltage i arbejdsmarkedsuddannelserne, når man er optaget på en uddannelse.

Der kan opnås godtgørelse ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser, hvis personen har uddannelse op til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskæftigede lønmodtagere, såvel privat som offentlig ansatte, og selvstændige erhvervsdrivende kan opnå godtgørelse i forbindelse med uddannelse, ligesom ledige som er berettigede til arbejdsløshedsdagpenge og er fyldt 25 år, har mulighed for 6 ugers selvvalgte uddannelser indenfor de første 12 måneders ledighed.

<-- Tilbage