Annonceringspligt - og hvad så nu?

Offentlige opgaver, herunder opgaver for almene boligselskaber, over kr. 500.000 skal annonceres pr. 1. juli 2007. Konkurrencestyrelsen har udarbejdet en pjece om den nye annonceringspligt for mindre offentlige opgaver, der træder i kraft den 1. juli 2007.

Annonceringspligt

Offentlige opgaver, herunder opgaver for almene boligselskaber, over kr. 500.000 skal annonceres pr. 1. juli 2007.

Konkurrencestyrelsen har udarbejdet en pjece om den nye annonceringspligt for mindre offentlige opgaver, der træder i kraft den 1. juli 2007.

Det fremgår blandt andet af pjecen, at:

  • Annonceringspligten gælder alle offentlige opgaver - både fra staten, kommuner, regioner og offentligretlige organer som fx Statens og Kommunernes Indkøbsservice

  • Annonceringspligten gælder indkøb af både varer og tjenesteydelser, der ikke er omfattet af reglerne om EU-udbud, men som overstiger kr. 500.000

  • Der ikke gælder særlige procedureregler som det kendes fra EU-udbud - dog skal myndighederne overholde generelle principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet, og der er visse krav til, hvilke oplysninger myndighederne skal offentliggøre om opgaven
  • Der ikke gælder særlige regler om, hvor myndighederne skal annoncere opgaverne

  • Udbyder skal kunne begrunde det sagligt, hvis udbyder vælger at annullere en opgave, der har været annonceret

Se i øvrigt folderen "Annonceringspligt - og hvad så nu? (PDF)")

<-- Tilbage