Generalforsamling 2021

Til samtlige medlemmer

Generalforsamling i Ejendomsinspektørernes faglige landsklub for ledere samt Inspektør afdelingen afholdes

 

Lørdag den 6. november, 2021 kl. 13:00

På Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens.

 

Tilmeldingsfrist 14.09.2021 se følgeskrivelse

DAGSORDEN for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden og dagsorden

3. Bestyrelsens beretning for perioden 2019/2020 og 2020/2021

4. Indkomne forslag
Vedtægt for faglig afdeling

5. Økonomi
a. Godkendelse af årsregnskab for Landsklubben år 2019 og 2020
b. Årsregnskab for Inspektørafdelingen 2020
c. Godkendelse af budget for Landsklubben år 2022.

6. Valg
6.1. To Bestyrelsesmedlemmer for 2 år, på valg er
a. Klaus Bonde, indtrådt i perioden
b. Rene Kristoffersen

6.2. To Bestyrelsessuppleanter for 1 år, på valg er
a.
b. Vakant

6.3. En Bilagskontrollant for 2. år
a. Hardy Schanz; er på valg


6.4. To Bilagskontrollantsuppleanter for 1. år
a. Søren Lillevang
b.

7. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

BEMÆRK
Jfr vedtægterne: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden pslund13@outlook.dk senest 14. dage før generalforsamlingens afholdelse.
Indkomne forslag lægges på vor hjemmeside inspektoerene.dk senest 8 dage inden generalforsamlingen


PS. Deltagere til generalforsamlingen har mulighed for overnatning inkl. middag mellem fredag til lørdag, tilmelding skal ske jfr vedhæftede følgebrev.

<-- Tilbage